Ziekte en gezondheid

Ziekte en gezondheid

Wat is dat eigenlijk, ziekte en gezondheid? Gezondheid heeft te maken met vrijheid. Hierbij zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voel je iets in je lijf, dan heeft je geest daar last van. Gezondheid heeft te maken o.a. met ‘helderheid van geest’, dit heeft niets te maken met intelligentie. Maar wel met het feit of je geest gestoord wordt door de dingen die om je heen gebeuren, Het heeft te maken met ‘vrijheid van voelen en van emotie’, kun je zeggen wat je voelt. Ook heeft het te maken met ‘vrijheid in je lijf’, kun je doen wat je wilt. Dit is iets anders dan dat het allemaal perfect moet zijn en dat het perfect moet werken.

Als er op een van de bovenstaande niveaus een blokkade of verstoring is, kun je spreken van ‘ziekte’. Regulier hangen we graag namen aan de ziektebeelden. Binnen de homeopathie hebben we dat niet. We kijken niet naar ziektes, maar naar zieke mensen. Het is de zieke mens, met al zijn bijzondere symptomen en verschijnselen die genezen moet worden. Binnen de homeopathie doen we dat met middelen die bij een gezond persoon juist die symptomen kunnen opwekken die we willen genezen in de zieke mens. We zoeken een middel dat voldoende gelijksoortig is aan de patiënt met al zijn klachten en symptomen. We zijn op zoek naar bijzondere, opvallende symptomen. Wat ook belangrijk is, is dat we kunnen begrijpen waarom iemand ziek geworden is. Vaak zijn er aanleidingen  in een mensenleven die een soort breekpunt geven in de gezondheid. Als je dieper navraagt blijkt dat klachten er zijn sinds …, en dan komt de aanleiding. Kortom we zijn op zoek naar “het deel dat het geheel afknelt”. Met de toediening van het middel geven we de levenskracht van iemand een prikkel, zodat er beweging richting genezing ontstaat.

De homeopathie is een diepgaande manier van genezen, we laten ons leiden door de symptomen die we zien. De symptomen zijn een uiting van het lichaam dat er iets niet goed zit. Middels de symptomen probeert een lichaam zich te ontdoen van disbalans en verstoringen. Ze zijn dus een uiting van de verstoring van binnen, en hoe groter de verstoring hoe erger en duidelijker de symptomen.

Maar ja, dan de volgende vraag. Hoe verloopt genezing nu eigenlijk. Genezing verloopt volgens de zogenaamde wetten van Hering. Deze man kwam erachter dat genezing altijd verloopt volgens een vast patroon, van vitale organen naar minder vitale organen, ook wel van ‘binnen naar buiten’ genoemd. Dat wil dus zeggen dat als je depressief of verdrietig bent, je hebt maag- en darmklachten en huiduitslag hebt, dat in de genezing eerst je geest moet opknappen, daarna de maag- en darmklachten en als laatste zal de huid verbeteren. Hij kwam er ook achter dat genezing van ‘boven naar beneden’ verloopt, maar ook dat de genezing ‘terug in de tijd’ gaat, dwz dat de klachten die je het laatste hebt gekregen ook het eerste weer zullen verdwijnen. Het kan dus zijn dat je in de loop van de behandeling weer symptomen krijgt die je vroeger ook al eens hebt gehad.

Als de genezing niet gaat zoals hierboven is beschreven, dan weet je dat de genezing niet de juiste kant op gaat en dat je dus aan het onderdrukken bent. Onderdrukking kan komen door bijvoorbeeld het gebruik van reguliere medicijnen. Het lichaam wat geen kans ziet een innerlijke verstoring via de huid te uiten, doordat er bijvoorbeeld zware corticosteroïden gebruikt worden, zal een andere manier zoeken om de disbalans te uiten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van astma of een andere slijmvliesaandoening zijn. Als dat gebeurt ben je eigenlijk wel van bijvoorbeeld je eczeem af, maar ben je dus eigenlijk dieper ziek. Hiermee wil ik overigens niet beweren dat je nooit reguliere medicijnen zou moeten gebruiken omdat ze allemaal onderdrukkend zouden werken. Wat wel belangrijk is, is dat je weet wat je doet.