Privacybeleid praktijk

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Indien het voor waarneming noodzakelijk is kan een collega homeopaat, ook lid van de NVKH, in uw dossier kijken. Deze collega is, net als ik, verplicht zich aan dezelfde strenge privacywetgeving te houden.

Een deel van de gegevens uit uw dossier kan ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar; Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. U zult altijd het document krijgen wat u zelf aan de andere behandelaar kunt overhandigen.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. (naam, adres, postcode woonplaats, geboortedatum en datum consult);
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt om bij de Hahnemann apotheek homeopathische middelen voor u te bestellen (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en eventueel e-mailadres).

Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan informeer ik u eerst en vraag expliciet om uw toestemming. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat hier om de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van het homeopathie consult, eerste, vervolg of kort consult;
 • de kosten van het consult.